O projektu

Portál vznikl v rámci projektu DigCompEdu pro základní školy (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012400) financovaného z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo seznámit učitele základních škol s možnostmi digitálních technologí, jejich využití při výuce i širší učitelské praxi. Portál vznikl jako online doplněk prezenčního vzdělávání, do kterého se zapojilo 11 základních škol z Jižních Čech.

Portál nemá naučit učitele používat jednotlivé digitální nástroje, ale spíš ukázat možnosti použití některých z nich a jejich prostřednictvím motivovat učitele k používání digitálních technologií ve svém učitelském životě.

Digitálních nástrojů je velké množství a stále vznikají nové. Pro současné i budoucí generace žáků jsou a budou digitální technologie nedílnou součástí života. Někteří z nich již nyní předčí ve znalostech téměř celý učitelský sbor. Vážení učitelé, poznávejte svět žáků a studentů a přidejte k němu svůj nadhled a ktitický pohled. Naučte žáky dívat se na digitální technologie jako na dobrého sluhu, ale zlého pána.

O nás

Jsme vzdělávací organizace. Vznikli jsme v roce 1999 a vzděláváme už od roku 2003. Naše práce nás baví. Máme rádi výzvy, každou překážku považujeme za příležitost naučit se něco nového a objevovat prostor nových možností pro práci i život samotný. Radost z našich úspěchů a úspěchů našich klientů nám dává odhodlání pokračovat. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte www.attavena.cz.